دستگاه روغن گیری آلمانی۱۴۰۱

دستگاه روغن گیری آلمانی

انواع دستگاه روغن گیری و دستگاه روغن گیری آلمانی :

روغن گیری به دو روش سرد و گرم انجام میشود . فرق روغن گیری پرس سرد و گرم در دمای خروجی روغن میباشد. لازم به ذکر است که تمامی دستگاههای موجود در بازار که برای عطاریها , مشاغل کوچک استفاده میشند از نوع پرس سرد می باشند .

روغن گیری کنجد با پرس سرد

 تولید روغن به روش پرس گرم:

.این روش تنها مختص به کارخانجات صنعتی می باشند. دراین روش  دانه ورودی قبل از ورود به دستگاه گرم شده و روغن گیری در دمای بالاتر انجام می شود . این روش منجر به افزایش میزان روغن دهی می باشد  . ولی روغن تولیدی به این روش میبایست با مواد افزودنی دیگر مخلوط شده تا مناسب سلامتی باشد.

روغن گیر پرس سرد : 

 این روش بسیار مورد پسند مردم در سراسر دنیا میباشد .  در این روش روغن گیری در دمای پایینتر انجام شده و در نتیجه روغن تمام خواص اولیه خود را حفظ میکند . همچنین روغن تولید شده  به دور از اسیدهای چرب مضر می باشد . حتی این روغن جهت مصرف نیازی به تصفیه ندارد چون دمای روغن خروجی از دستگاه پایین بوده و بسیار  سالم می باشند.

برای مشاهده روغن گیری دستگاه پرس سرد کلیک کنید.

روغن گیری کنجد با پرس سرد

بهترین دستگاه روغن گیر پرس سرد و میزان درآمد آن :

درروش پرس سرد تمامی خواص دانه خام به روغن حاصله انتقال پیدا میکند .  برای  دانه های مانند کتان و بادام زمینی و کنجد بهتر است از دمای بیشتری برای روغن گیری استفاده شود.  این امر توسط تنظیم دما  قابل انجام است تا مواد سمی که مناسب ورود به روغن نیستند از دانه خارج شده و عطر و بوی بهتری به روغن خروجی وارد شود.پس بهتر است بعد از انتخاب دستگاه روغن گیری مورد نظر با توجه به حجم فعالیت به اسن نکته توجه شود که چه دانه هایی در

 

دمای کاملا سرد و چه دانه هایی در دمای بالاتر می بایستی روغن گیری شوند.

روغن گیری کنجد با پرس سرد

All rights reserved.KALAYAB GROUP© 2024